077-6670060

בנין נפש

בנין נפש
עוסק בהדרכה טיולים מזה כשמונה שנים בין היתר במזרח ובארה"ב. 
תושב ירושלים.
בוגר החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, ועסק בעבר במגוון פרויקטים אקדמאים בין היתר מחקרי "הגניזה הקהירית".

המיוחדים של אסיה טרוול